Kumpulan Arti Kata Bahasa Batak - Indonesia

(seruan perasaan kurang sabar dan juga perasaan menghina), a...
pangabaabaon, lekas berkembang dan tumbuh dan lekas pula lay...
abad.
pangabahan, hal mengenai berhasilnya, menjadinya.
abalan, tempat, tabung untuk menyimpan segala sesuatu. tempa...
pangabang, nama tempat dalam sopo Batak, yang terletak diseb...
sejenis pohon kayu.
abu halus, yang tinggal sesudah kayu bakar habis terbakar.
mengembara misalnya di dalam hutan untuk mengambil kapur bar...
bahu, pundak. mangabara, memaafkan (=mangampuni), sebenarnya...
mangabas, mengibas, melambai. mangabashon, mengibas, melamba...
(= sabat), halangan, aral, rintangan. adong abathu, saya ber...
mabeabe, bertiup kesana kesini.
mangabing, memangku. melarikan perempuan dengan kekerasan. a...
I. mangabis, duduk di bagian depan perahu (solu) sewaktu ber...
kain, pakaian. marabit, berpakaian. marabithon, dikenakan pa...
tanda larangan untuk lewat berupa sepotong kayu atau tolong ...
= abat.
sebutan yang kurang sopan untuk isteri, perempuan.
kulit jagung atau padi (Angkola).