Kumpulan Istilah Agama Islam

Orang arab yang mendiami di pendalaman padang pasir. Mereka ...
Nama burung yang menyerang tentera Abrahah yang bergajah den...
Namanya ialah Yusuf. Beliau adalah seorang perawi dan pengka...
Sahabat Rasulullah s.a.w. yang terkemuka dan memeluk Islam s...
Jurutulis Rasulullah s.a.w. dan panglima Islam yang berani. ...
Pendeta Yahudi yang telah memeluk agama Islam. Beliau berjay...
Seorang yang berbangsa Yahudi daripada Bani Qainuqak di Madi...
Seorang yang berbangsa Yahudi dan ketua Munafik di Madinah s...
Putera sulung Saidina Umar Al-Khattab. Beliau memeluk Islam ...
Seorang gabenor negeri Yaman yasng beragama Kristian semasa ...
Kumpulan orang yang taat kepada Allah S.W.T. serta melakukan...
Sahabat Rasulullah s.a.w. yang paling rapat. Beliau pernah m...
Ulama hadis yang terkenal. Dilahirkan di Iraq. Namanya Sulai...
Seorang yang sangat alim dalam pengajian Islam, terutamanya ...
Salah seorang sahabat Rasulullah s.a.w. dan telah memeluk Is...
Namanya Amru bin Hisyam. Beliau merupakan kafir Quraisy yang...
Salah seorang bapa saudara Nabi s.a.w . Dan namanya yang seb...
Gelaran yang diberikan kepada junjungan kita s.a.w kerana ba...
Bapa saudara Rasulullah s.a.w. dan bapa kepada Saidina Ali. ...
Seorang daripada sahabat sepuluh sahabat Rasulullah s.a.w. y...